DPS Włoszczowa
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa, biuro ul. Ogrodowa 13
NIP 656-12-02-856
Identyfikator 292398393
Dziś jest środa, 29 maja 2024 roku, imieniny obchodzą Maria, Magdalena, Urszula

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa 50 sztuk płynów do chirurgicznej dezynfekcji skóry dłoni o pojemności 5 litrów

W związku z realizacją projektu „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND - POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączniku.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa 50 sztuk płynów do chirurgicznej dezynfekcji skóry dłoni o pojemności 5 litrów
Informacja nr 3
Informacja nr 5
Informacja nr 7
Informacja nr 8
Informacja nr 9
Informacja nr 12
Sprostowanie do nr 7
Informacja nr 13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

logo bip